Κυκλοφορούν απατεώνες στο διαδίκτυο.

Μη στέλνετε χρήματα ή αντικείμενα προκαταβολικά.
Οι συναλλαγές από απόσταση πρέπει να γίνονται με Αντικαταβολή.
Μην εμπιστεύεστε ενδιαφερόμενους από το εξωτερικό. Ιδιαίτερα όταν σας προσφέρουν μεγαλύτερο αντίτιμο.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site “RFMania.gr” αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη/χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, κ.λπ.).

Το site “RFMania.gr” αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού (του site).

Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του site με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.