Αν δεν έχετε λογαριασμό, πρέπει να εγγραφείτε παρέχοντας τα βασικά σας στοιχεία επικοινωνίας. Πρέπει να τον ενεργοποιήσετε αφού λάβετε το αυτόματο email που θα σας σταλεί. Αν δεν το λάβετε, κοιτάξτε στα ανεπιθύμητα της αλληλογραφίας σας.

Ενημερώστε το σύστημα παραλαβής των email σας πως δεν είναι ανεπιθύμητη αλληλογραφία ωστε να λαμβάνετε μελλοντικές ειδοποιήσεις για τις αγγελίες σας. Αμέσως μετά από αυτήν την πολύ σύντομη και εύκολη διαδικασία, μπορείτε να καταχωρίσετε αγγελίες.