image

Όροι Χρήσης Συστήματος Αγγελιών
Το www.RFMania.gr προσφέρει ένα σύστημα ανάρτησης δωρεάν αγγελιών που μπορούν να λειτουργήσουν και ως mini site. Στόχος του συστήματος είναι να βοηθήσει επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με υποψήφιους αγοραστές, ιδιώτες που θέλουν να αγοράσουν ή να πωλήσουν αντικείμενα που κατέχουν, ενδιαφερόμενους να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις. Χρήση αυτού του συστήματος συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των παρακάτω όρων και προδιαγραφών.

Δημοσίευση Δωρεάν Αγγελιών:
Δωρεάν αγγελίες μπορούν να δημοσιεύσουν μόνο τα μέλη του ιστότοπου.
Το κάθε μέλος δημιουργεί και επεξεργάζεται το ίδιο τις δωρεάν αγγελίες του. Η δημιουργία, δημοσίευση και επεξεργασία της δωρεάν αγγελίας από τη διαχείριση λόγω αδυναμίας του μέλους, μπορεί να συνεπάγεται χρέωση για την παροχή αυτής της υπηρεσίας.
Οι νέες δωρεάν αγγελίες δημοσιεύονται μετά από έλεγχο από τη διαχείριση του ιστότοπου.
Δημοσιευμένες δωρεάν αγγελίες που επεξεργάζονται από τον κάτοχό τους, έχουν σαν αποτέλεσμα την προσωρινή τους αποδημοσίευση, μέχρι να ελεγχθούν και να δημοσιευθούν εκ νέου από τη διαχείριση του ιστότοπου.

ΠΡΟΣΟXΗ : Υπενθυμίζεται ότι κάθε μέλος μπορεί να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό στο www.RFMania.gr.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μέλος διατηρεί περισσότερους του ενός λογαριασμούς, θα αποκλείονται δια παντός όλοι οι λογαριασμοί και θα αφαιρούνται οι τυχόν δημοσιευθείσες αγγελίες.

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελιών που περιέχουν προσβλητικό, πορνογραφικό, ή παραπλανητικό περιεχόμενο.

Οι δωρεάν αγγελίες πρέπει να είναι γραμμένες μόνο στα Ελληνικά.
Ο τίτλος της δωρεάν αγγελίας πρέπει να είναι πληροφοριακός και όχι παραπλανητικός ή να έχει ως στόχο τον εντυπωσιασμό.
Ο τίτλος μπορεί να περιέχει μόνο 1 (ένα) θαυμαστικό. Κανένας άλλος χαρακτήρας ή σύμβολο δεν επιτρέπεται. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του τίτλου.
Η δωρεάν αγγελία πρέπει να είναι τοποθετημένη στην κατάλληλη κατηγορία. Διατηρούμε το δικαίωμα μετακίνησης στην κατηγορία που κρίνουμε ως πλέον κατάλληλη.
Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση της ίδιας δωρεάν αγγελίας σε περισσότερες από μία κατηγορίες.
Οι φωτογραφίες/εικόνες που συνοδεύουν τη δωρεάν αγγελία πρέπει να έχουν σχέση με αυτήν.
Το κείμενο της δωρεάν αγγελίας (εισαγωγικό και κύριο), πρέπει να είναι σχετικό με την αγγελία και περιγραφικό. Δεν πρέπει να παραβιάζει νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ή ζητούνται πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της Ελλάδας για κάθε συγκεκριμένο επάγγελμα.
Τα προϊόντα που προσφέρονται για πώληση από ιδιώτες πρέπει να τους ανήκουν και να τα κατέχουν νόμιμα.
Εντός του κειμένου της δωρεάν αγγελίας δεν επιτρέπεται η ύπαρξη συνδέσμων (links) προς άλλους ιστότοπους αγγελιών ή δημοπρασιών.
Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση μη ρεαλιστικών προσφορών για προϊόντα ή υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελιών για ομάδες προιόντων όπως οι ακόλουθες:
Ναρκωτικά και καπνός
Όπλα οποιουδήποτε τύπου
Λίστες email
Πορνογραφικό υλικό
Μετοχές
Προϊόντα κλοπής ή άλλων παράνομων ενεργειών
Ανθρώπινα μέλη και όργανα
Προσβλητικό υλικό

Όποιος δημοσιεύει αγγελίες ευθύνεται αποκλειστικά για την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνει σε αυτή.
Η διαχείριση του ιστότοπου δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχουν οι αγγελίες.

Σημειώνεται ότι αγγελίες με απαγορευμένο περιεχόμενο, κατά τα ανωτέρω, θα διαγράφονται. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοσίευσης, θα απαγορεύεται η πρόσβαση στο μέλος (ban).
Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση του www.RFMania.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιαδήποτε αγγελία κρίνει ότι δεν συνάδει με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Κατηγορίες Δωρεάν Αγγελιών:
Το σύστημα δωρεάν αγγελιών περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατηγορίες.
Οι δωρεάν αγγελίες δημοσιεύονται στην κατάλληλη κατηγορία. Είναι ευθύνη αυτού που δημοσιεύει την αγγελία να επιλέξει τη σωστή κατηγορία. Αν σύμφωνα με τη κρίση της διαχείρισης, η επιλεγμένη κατηγορία δεν είναι η σωστή, τότε μπορεί να μεταφέρει την αγγελία σε άλλη κατηγορία.

Επιπλέον Προώθησης Δωρεάν Αγγελιών:
Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να κάνετε την αγγελία σας να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες και να έχετε τη μέγιστη δυνατή προβολή.
Κατά τη δημιουργία της αγγελίας σας, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο προώθησης και διάκρισης που επιθυμείτε.
Η επιλογή “Προτεινόμενη” κάνει τις αγγελίες σας να προβάλλονται πρώτες σε όλες τις σελίδες του ιστότοπου και έχει τη μέγιστη απόδοση.

Ενημέρωση περιεχομένου αγγελίας:
Μετά τη δημοσίευση της αγγελίας, ο χρήστης μπορεί να την ενημερώσει και να αλλάξει το περιεχόμενό της. Ισχύει η πολιτική ορθής χρήσης που ακολουθεί.

Πολιτική Ορθής Χρήσης: Δικαιούστε 2 (δύο) δωρεάν ενημερώσεις της αγγελίας σας ανά μήνα.
Επιπλέον αλλαγές χρεώνονται προς 6,15 Ευρώ (συμπεριλαμβάνεται 23% ΦΠΑ) ανά ενημέρωση.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων:
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο προβολής στα μέλη μας.
Γι’ αυτό καταβάλουμε ειλικρινά κάθε δυνατή προσπάθεια.

Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών:
Η διαχείριση του www.RFMania.gr αδυνατεί να επαληθεύσει:
Τα στοιχεία κάθε πωλητή – αγοραστή – συναλλασσόμενου μέσω του site.
Την ακρίβεια της περιγραφής κάθε πωλούμενου αγαθού.
Την καλή κατάσταση ή και την νομιμότητα απόκτησης κάθε αγαθού προς πώληση ή ανταλλαγή.
Για τον λόγο αυτό, το www.RFMania.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις αγοραπωλησίες ή/και ανταλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του site. Για την διασφάλισή σας, προτείνουμε να αναζητάτε πάντα αποδείξεις αγοράς των αντικειμένων που θέλετε να αγοράσετε και να βεβαιώνεστε για την καλή κατάσταση των αντικειμένων πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Όλοι οι παραπάνω όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και η αξιοπιστία του.

Top