ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
1,00€
Thessaloniki
- Προστέθηκε πριν 257 ημέρες.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 220VAC

IN 220V OUT 16V / 1Α   TIMH 10€

ΙΝ 220V OUT 2 X 15V / 1,2A  ΤΙΜΗ 15€

IN 220V OUT 15V / 4,2A  ΤΙΜΗ 20€

IN 220V OUT 2Χ34V / 7A  & 1Χ18V / 2A  ΤΙΜΗ 20€

IN 220V OUT 4 – 4,3V / 15A ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΙΜΗ 20€

IN 220V OUT 15V / 5A  60W TOROIDAL  ΤΙΜΗ 30€

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΚΑΛΗ

6977206111