ΝΙΚΟΣ

Θεσσαλονίκη
Εγγραφή: 25/12/2016

Τηλ. Επικοινωνίας:
689732837486017172595032176814903612822013738

Διεύθυνση:
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή Αντικειμένου:

VECTRONICS RF WATTMETER

> Περιοχή λειτουργίας 60 – 500 MHZ

> 3 Μπάντες για πιο ακριβή μέτρηση

> Δύο κλίμακες μέτρησης 30W & 300W

> Μέτρηση Carier και Peak

> Κόνεκτορες εισόδου / εξόδου BNC

Λεπτομέρειες Αγγελίας:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΚΑΛΗ

6977206111


Χώρος Διαφήμισης: