Μπορείτε να ανανεώσετε τις δημοσιεύσεις σας μέσω της επιλογής «Αγγελίες». Μεταβείτε στην συγκεκριμμένη αγγελία και κάντε κλικ στο κουμπί «Open Advert». Μόλις εφαρμόσετε και εγκρίνετε τις αλλαγές, θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ για άλλες 7 ημέρες.

Δεν χρειάζεται να τις ξαναγράφεται από την αρχή.