Οι αγγελίες προβάλλονται για 7 ημέρες. Μετά από αυτό το διάστημα, η δημοσίευση αποσύρεται αυτόματα.
Παραμένουν ανενεργές για 7 επιπλέον μέρες στο προφίλ σας μόνο, σε περίπτωση που θελήσετε να τις επανενεργοποιήσετε.

Μετά διαγράφονται αυτόματα.