Κάντε αγορές με ασφάλεια !!

1.Εφόσον είναι εφικτό, πάντα να ορίζετε συνάντηση σε δημόσιο χώρο.

2.Ποτέ μην πληρώνετε προκαταβολικά.

3.Ποτέ μη δίνετε πληροφορίες λογαριασμού ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.

4.Εάν μια αγγελία φαίνεται απίστευτη, τότε μάλλον δεν είναι αληθινή.

5.Μην έχετε μαζί σας μεγάλα χρηματικά ποσά όταν πρόκειται για συναλλαγή.

6.Ενημερώστε κάποιον για το πού και πότε θα γίνει η συναλλαγή, και ζητήστε τη συνοδεία κάποιου φίλου.