Πρόσφατες Αγγελίες σε Software

Προτεινόμενη

Breakaway Broadcast Asio (Low Latency Asio Version)

(Περιοχή: Θεσσαλονίκη . / Εμφανίσεις: 249) Τιμή: 60,00€

 Πωλείτε ο επεξεργαστής Ήχου Breakaway Broadcast ASIO χωρίς καθυστέρηση στον…

Arduino MEGA 2560 Rev3 Development Board

(Περιοχή: Θεσσαλονίκη . / Εμφανίσεις: 26) Τιμή: 40,00€

Arduino MEGA 2560 Rev3 Development Board Specification: > Microcontroller: ATmega2560…