Πρόσφατες Αγγελίες σε PC

ΨΗΦΙAΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

(Περιοχή: Θεσσαλονίκη . / Εμφανίσεις: 5) Τιμή: 450,00€

ASTERISK ΨΗΦΙAΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΑΣ ISDN ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ…